W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
„RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/ Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest firma uSteru.
2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy mailowo:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług oraz wykonywania przez
Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych,
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to
niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane.
5. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z
wyłączeniem instytucji do tego upoważnionych z mocy prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przysługuje Pani/ Panu
prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne
uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, za pośrednictwem Inspektora
Ochrony Danych.
9. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.