Gabinet Rozwoju Osobistego - Małgorzata Jastrzębska zaprasza na indywidualne spotkania w gabinecie miejscowość - Narewka, w plenerze lub wycieczka na wiatę w Puszczy Białowieskiej.

Cel i Korzyści

Istota Pracy w systemie Indywidualnym „ One on One”:

Dla wszystkich:

  • Potrzebujących wsparcia w realizacji planów zawodowych
  • Chcących podnieść poprzeczkę w samorozwoju
  • Poszukujących równowagi osobisto-zawodowej

Coaching przynosi wiele korzyści. Pomaga miedzy innymi w:

  • Rozwiązywaniu problemów związanych z kontaktami interpersonalnymi
  • Delegowaniu zadań
  • Zwiększeniu osobistego wpływu
  • Rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i stresogennych
  • Planowaniu i organizowaniu
  • Skutecznym metodom zarządzania czasem

Efektem pracy w coachingu jest najczęściej zmiana. Czasem przyjrzenie się swojej skuteczności, wydajności, upewnienie się w czymś, co przekłada się na uporządkowanie swoich myśli, poglądów, wartości. Przede wszystkim INTENCJĄ WSPÓŁPRACY Z COACHEM JEST ZAANGAŻOWANIE PODOPIECZNEGO do podjęcia nowych często nieznanych do tej pory sposobów, metod zachowań, co bezpośrednio wpływa na wzrost motywacji i inspirację do działania. 

„Coach będzie pomagał pokonać niepewność!"