Małgorzata Jastrzębska - trener, certyfikowany coach (ICF ACC), wieloletni kupiec/manager w sieciach handlowych, psycholog  i  przede wszystkim szczęśliwa i spełniona osoba.  Bazując na wieloletnim doświadczeniu  w trakcie szkoleń przekazuje uczestnikom m.in. wiedzę o, sztuce negocjacji, pokazuje ograniczenia i blokady w nas tkwiące oraz sposoby ich pokonania, pomaga odkrywać tkwiące w nas możliwości, badać i rozwijać swoją osobowość i wiele innych. W pracy trenerskiej łączy twarde umiejętności biznesowe z nastawieniem na rozwój miękkich obszarów kompetencyjnych. Potrafi nazwać potrzeby, dostosowując elastycznie odpowiednie środki: trening, doradztwo czy coaching. W swojej działalności skupia się na trzech obszarach:

 

 

 

Sfera biznesowa - przez niemal 20 lat pracy w Globi a później w Carrefour Polska (w wyniku przejęcia Globi) doskonale poznała  specyfikę pracy w sieciach handlowych. Czuje się specjalistą w produktach świeżych (pełniła obowiązki Dyrektora Handlowego sektora PFT), suchych  kosmetykach, detergentach, słodyczach, napojach (Senior Manager sektora PDK). Sztuki negocjacji uczyła się bezpośrednio od specjalistów z zagranicy. Jest też ekspertem w zapisach kontraktowych. Wie co u kupca jest tylko techniką/formą manipulacji, a co obszarem, którego nie mogą "oddać". Wskazuje, gdzie można uzyskać więcej, jeśli wykorzysta się swoje możliwości i jakie działania podjąć, by uniknąć strat, czy zmarnowanych szans. W szkoleniach zajmuje się przede wszystkim warsztatem managera i szukaniem nowych możliwości nawiązania porozumienia tam, gdzie o nie szczególnie trudno. Ukończyła Specjalizację „ Prawo Zachowań  Konsumenckich” na kierunku Psychologia Biznesu (SWPS Warszawa) i wspiera wiele firm nie tylko w obszarze FMCG doradztwa konsumenckiego

 

Coachingowe warsztaty rozwoju osobistego - w 2011r. ukończyła Podyplomowe Studium Coachingu w Laboratorium Psychoedukacji, jest dyplomowanym i  certyfikowanym coachem ( ICF / ACC) . Uważa, że coaching odkrywa w nas to, co najlepsze, pozwala na lepsze poznanie siebie i pomaga w osiągnięciu tego, co ważne. Swoje warsztaty opiera na teorii Wielkiej Piątki (Ocean). To teoria budowania konstruktów osobowości wg Georga Kelly'ego. Warsztaty prowadzone są w  trzech blokach/liniach tematycznych: Ugodowość i Ekstrawersja, Sumienność a Otwartość i Równowaga życiowa. Uczestnicy lepiej poznają siebie, otoczenie i swoje miejsce w grupie, kreują nowe, lepsze wyobrażenie o sobie. Zwiększa się świadomość swojej roli i wpływu na innych. Zajęcia prowadzone są w sercu Puszczy Białowieskiej.

 

Psychologia w życiu - jest też absolwentką  Wydziału Psychologii (Kierunek Psychologia Kliniczna) SWPS w Warszawie oraz Kierunku Studium Pedagogiczne.  Prowadzi szkolenia nastawione na rozwój kompetencji i umiejętności osobistych. W szkoleniach podejmuje m.in. tematy asertywności (jak być asertywnym i jakie płyną z tego korzyści?), zmian (czy zmiana zawsze oznacza dla nas coś gorszego?), ale również o sukcesie (i odpowiedzi na pytanie "Jak to się dzieje, że doświadczają go inne osoby a nie ja?"). Szczególne miejsce w jej życiu zajmują warsztaty prowadzone dla młodzieży z Domu Dziecka. Pracując z nimi, pomaga im w budowaniu poczucia własnej wartości, uczy nawiązywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi, ale przede wszystkim zrozumienia świata i sytuacji w jakiej się znajdują. Prowadzi też indywidualne sesje z osobami będącymi w kryzysowej sytuacji życiowej (np. nowe wyzwania zawodowe czy  osoby długotrwale bezrobotne).

 KOMPETENCJE TRENERA:

1) Studium Pedagogiczne SWPS Warszawa 
2) Studium Coachingu - Laboratorium Psychoedukacji Warszawa
3) Certyfikat ICF ACC - Coaching
4) mgr psychologii Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny Warszawa - Psychologia Kliniczna