W dniu 6.XI.2018 w Hajnowskim Domu Kultury miały miejsce dwugodzinowe bezpłatne zajęcia w obszarze rozwoju osobistego. Razem porozmawialiśmy o naszym stylu, w jakim się komunikujemy z innymi, o tym czy może być tak, że dużo rzeczy skrywamy nie mówiąc wprost - i jak na tym wychodzimy oraz że możemy być: zbyt szczerzy” i przez to boleśni a przez innych, co gorsza odbierani, jako niewdzięczni. O tym jak mogą odbierać mnie inni a jak widzę siebie samego.

Tematem zajęć było -"Mówienie wprost"

Kapitanat nad kategorią można rozumieć dwojako: jako rola, którą pełni dostawca oraz jako system działań, które maja doprowadzić do jeszcze lepszego efektu w przyroście kategorii. Na szkoleniu analizowaliśmy dane surowe, trener uczył, pokazywał jak dokonywać syntezy danych, jak wyciągać wnioski, budować komunikaty w przyszłość, które najskuteczniej wpływają na decyzję kupca

W dniach 2-3.X.2018 odbyły się konsultacje doradcze w typie: zobacz, co możesz jeszcze zrobić. Przykład: Jak estymować obroty całkowicie nowego klienta, jak budować takie hipotezy handlowe, na czym się opierać, co jest niebezpieczne a co zaangażuje kupca, jako kryteria, na których oparliśmy się w liczeniu jego potencjału sprzedaży.

Istnieją trzy sprawdzone metody na przekonanie detalisty o rozpoczęciu współpracy czy wejściu nowego produkt. Dla tych, którzy próbowali już wszystkiego i nadal oferta jest odrzucana jak i dla tych, którzy są już tuż – tuż a nadal nie ma obiecanego zamówienia. Trener ex-kupiec zaprezentował gdzie nie palić energii, bo kupiec i tak najprawdopodobniej nie zareaguje, a gdzie Twoją szansą i przewagą jest właśnie to i ten argument.

W dniach 14-15.IX.2018 miały miejsce indywidualne sesje rozwoju osobistego z coachem. W zajęciach mogli wziąć udział handlowcy, ale i osoby, które, na co dzień zajmują się tysiącem innych spraw. Przedmiotem sesji w obszarze wyznaczonych celów często jest większa pewność siebie, asertywność, zarządzanie czasem lub pogodzenie roli skutecznego managera i logistycznie zorganizowanej matki.

W Piasecznie w hotelu De silva w dniach 23-24.08.2018 odbyły się kolejne zajęcia dla szkolących się w obszarze współpracy z sieciami handlowymi. Program dostarczyliśmy na życzenie. Głównym zadaniem było przejście przez 10 statystycznie najczęstszych najtrudniejszych problemów we współpracy z wielkimi sieciami. Jak sobie radzić, jak wpłynąć na kupca, jak przekonać do oferty, ale i jak wymóc obietnice.