W dniach 13-15.XI przyjechały na Podlasie osoby, które potrzebowały wsparcia w wykonywaniu swoich zadań zawodowych. Szczególnie zachęcaliśmy do pojawienia się handlowców, sprzedawców, negocjatorów, opiekunów kontraktów handlowych. Na sesjach w Salce Kominkowej omawialiśmy jak przygotować się do rozmów rocznych. Może też o tej porze roku ktoś miał przed sobą szczególnie trudną sytuację handlowo- kontraktową z kupcem sieciowym. Czy dołożyć „do interesu” i dać bardzo wysokie warunki czy  może narazić się na stratę klienta odmawiając…
Trener, szkoleniowiec, ex-kupiec i menedżer chętnie dzieli się niemal 20 letnim doświadczeniem w negocjacjach z sieciami.

W dniu 6.XI.2018 w Hajnowskim Domu Kultury miały miejsce dwugodzinowe bezpłatne zajęcia w obszarze rozwoju osobistego. Razem porozmawialiśmy o naszym stylu, w jakim się komunikujemy z innymi, o tym czy może być tak, że dużo rzeczy skrywamy nie mówiąc wprost - i jak na tym wychodzimy oraz że możemy być: zbyt szczerzy” i przez to boleśni a przez innych, co gorsza odbierani, jako niewdzięczni. O tym jak mogą odbierać mnie inni a jak widzę siebie samego.

Tematem zajęć było -"Mówienie wprost"

Kapitanat nad kategorią można rozumieć dwojako: jako rola, którą pełni dostawca oraz jako system działań, które maja doprowadzić do jeszcze lepszego efektu w przyroście kategorii. Na szkoleniu analizowaliśmy dane surowe, trener uczył, pokazywał jak dokonywać syntezy danych, jak wyciągać wnioski, budować komunikaty w przyszłość, które najskuteczniej wpływają na decyzję kupca

W dniach 2-3.X.2018 odbyły się konsultacje doradcze w typie: zobacz, co możesz jeszcze zrobić. Przykład: Jak estymować obroty całkowicie nowego klienta, jak budować takie hipotezy handlowe, na czym się opierać, co jest niebezpieczne a co zaangażuje kupca, jako kryteria, na których oparliśmy się w liczeniu jego potencjału sprzedaży.

Istnieją trzy sprawdzone metody na przekonanie detalisty o rozpoczęciu współpracy czy wejściu nowego produkt. Dla tych, którzy próbowali już wszystkiego i nadal oferta jest odrzucana jak i dla tych, którzy są już tuż – tuż a nadal nie ma obiecanego zamówienia. Trener ex-kupiec zaprezentował gdzie nie palić energii, bo kupiec i tak najprawdopodobniej nie zareaguje, a gdzie Twoją szansą i przewagą jest właśnie to i ten argument.

W dniach 14-15.IX.2018 miały miejsce indywidualne sesje rozwoju osobistego z coachem. W zajęciach mogli wziąć udział handlowcy, ale i osoby, które, na co dzień zajmują się tysiącem innych spraw. Przedmiotem sesji w obszarze wyznaczonych celów często jest większa pewność siebie, asertywność, zarządzanie czasem lub pogodzenie roli skutecznego managera i logistycznie zorganizowanej matki.