W dniu 8.X.2018 w GOK Hajnówka odbędą się dwugodzinowe bezpłatne zajęcia w obszarze rozwoju osobistego. Będziemy tym razem mówić o naszym stylu, w jakim się komunikujemy z innymi, o tym czy może być tak, że dużo rzeczy skrywamy nie mówiąc wprost - i jak na tym wychodzimy oraz że możemy być: zbyt szczerzy” i przez to boleśni a przez innych, co gorsza odbierani, jako niewdzięczni. O tym jak mogą odbierać mnie inni a jak widzę siebie samego.

W gabinetach psychologów można wyłonić trzy statystycznie najczęstsze kwestie, z którymi staramy się sobie poradzić jak najlepiej. Często jest to negatywne myślenie o sobie i swoich możliwościach, lęk przed przyszłością, nieznanym i utratą bezpieczeństwa oraz zachowania autodestrukcyjne, czyli może być tak, że pchamy się sami na własne życzenie w kłopoty.. Warsztat grupowy pt. „Strachy w mej głowie" to zajęcia właśnie o takich myślach, które sabotują nasze decyzje, podcinają skrzydła, w konsekwentnym dążeniu do celu, iż zabierają siły. Na zajęciach będziemy mówić o tym jak sobie ze strachami radzić.

W dniach 14-15.IX.2018 odbędą się indywidualne sesje rozwoju osobistego z coachem. Zapraszamy handlowców, ale i osoby, które, na co dzień zajmują się tysiącem innych spraw. Przedmiotem sesji w obszarze wyznaczonych celów często jest większa pewność siebie, asertywność, zarządzanie czasem lub pogodzenie roli skutecznego managera i logistycznie zorganizowanej matki. Zapraszamy tych przed i po awansie. Przybywajcie po moc inspiracje i nowe odkrycia.

W dniach 2-3.X.2018 zapraszamy na konsultacje doradcze w typie: zobacz, co możesz jeszcze zrobić. Przykład: Jak estymować obroty całkowicie nowego klienta, jak budować takie hipotezy handlowe, na czym się opierać, co jest niebezpieczne a co zaangażuje kupca, jako kryteria, na których oparliśmy się w liczeniu jego potencjału sprzedaży.

Kapitanat nad kategorią można rozumieć dwojako: jako rola, którą pełni dostawca oraz jako system działań, które maja doprowadzić do jeszcze lepszego efektu w przyroście kategorii. Na szkoleniu będziemy analizować dane surowe, trener będzie uczył, pokazywał jak dokonywać syntezy danych, jak wyciągać wnioski, budować komunikaty w przyszłość, które najskuteczniej wpływają na decyzję kupca

Szkolenie w typie sparingowym, każdy uczestnik będzie mógł zmierzyć się z negocjatorem kupcem. Otrzyma feedback, co było dobre, co niebezpieczne a co może pogrążyć sprzedawcę w rozmowach. Do tego przegląd niebezpiecznych zapisów, ustaleń, nowiny z rynku o interpretacjach zapisów prawnych dotyczących rozliczenia z siecią. Dla nowicjuszy jak i doświadczonych, ku przestrodze i jeszcze lepszej swobodzie w poruszaniu się w wyszkolonym używającym siły negocjacyjnej graczem.