W dniach 13-15.XI witamy na Podlasiu osoby, które potrzebują wsparcia w wykonywaniu swoich zadań zawodowych. Szczególnie zapraszamy handlowców, sprzedawców, negocjatorów, opiekunów kontraktów handlowych. Na sesjach w Salce Kominkowej pochylimy się nad przygotowaniem do rozmów rocznych. Może też o tej porze roku ktoś ma przed sobą szczególnie trudną sytuację handlowo- kontraktową z kupcem sieciowym. Czy dołożyć „do interesu” i dać bardzo wysokie warunki czy  może narazić się na stratę klienta odmawiając…
Trener, szkoleniowiec, ex-kupiec i menedżer chętnie podzieli się niemal 20 letnim doświadczeniem w negocjacjach z sieciami.

W dniu 6.XI.2018 w Hajnowskim Domu Kultury odbędą się dwugodzinowe bezpłatne zajęcia w obszarze rozwoju osobistego. Będziemy tym razem mówić o naszym stylu, w jakim się komunikujemy z innymi, o tym czy może być tak, że dużo rzeczy skrywamy nie mówiąc wprost - i jak na tym wychodzimy oraz że możemy być: zbyt szczerzy” i przez to boleśni a przez innych, co gorsza odbierani, jako niewdzięczni. O tym jak mogą odbierać mnie inni a jak widzę siebie samego.

Tematem zajęć będzie  -"Mówienie wprost"

W gabinetach psychologów można wyłonić trzy statystycznie najczęstsze kwestie, z którymi staramy się sobie poradzić jak najlepiej. Często jest to negatywne myślenie o sobie i swoich możliwościach, lęk przed przyszłością, nieznanym i utratą bezpieczeństwa oraz zachowania autodestrukcyjne, czyli może być tak, że pchamy się sami na własne życzenie w kłopoty.. Warsztat grupowy pt. „Strachy w mej głowie" to zajęcia właśnie o takich myślach, które sabotują nasze decyzje, podcinają skrzydła, w konsekwentnym dążeniu do celu, iż zabierają siły. Na zajęciach będziemy omawiać jak sobie ze strachami radzić.

W dniach 14-15.IX.2018 miały miejsce indywidualne sesje rozwoju osobistego z coachem. W zajęciach mogli wziąć udział handlowcy, ale i osoby, które, na co dzień zajmują się tysiącem innych spraw. Przedmiotem sesji w obszarze wyznaczonych celów często jest większa pewność siebie, asertywność, zarządzanie czasem lub pogodzenie roli skutecznego managera i logistycznie zorganizowanej matki.

W dniach 2-3.X.2018 odbyły się konsultacje doradcze w typie: zobacz, co możesz jeszcze zrobić. Przykład: Jak estymować obroty całkowicie nowego klienta, jak budować takie hipotezy handlowe, na czym się opierać, co jest niebezpieczne a co zaangażuje kupca, jako kryteria, na których oparliśmy się w liczeniu jego potencjału sprzedaży.

Kapitanat nad kategorią można rozumieć dwojako: jako rola, którą pełni dostawca oraz jako system działań, które maja doprowadzić do jeszcze lepszego efektu w przyroście kategorii. Na szkoleniu będziemy analizować dane surowe, trener będzie uczył, pokazywał jak dokonywać syntezy danych, jak wyciągać wnioski, budować komunikaty w przyszłość, które najskuteczniej wpływają na decyzję kupca